Chcete využiť služobné auto na dovolenku? Má to svoje pravidlá

redakcia 0

Chystáte sa na dovolenku autom a radi by ste si požičali z firmy služobné? Využívanie firemného vozidla na súkromné účely je významným benefitom, no je potrebné je dodržať aj niekoľko zásad.

Foto: Ingimage

Chystáte sa na dovolenku autom a radi by ste si požičali z firmy služobné? Je vždy na firme, či vám tento benefit poskytne a za akých podmienok.

Teda či ho môžete využívať len na Slovensku, alebo aj v zahraničí, či si napríklad môžete pre tento účel vyžiadať aj väčšie služobné vozidlo, než aké vo firme používate, respektíve kto bude platiť za palivo a kto bude zodpovedať za prípadné poistné udalosti.

„Ak firma umožňuje zamestnancovi využívať služobné vozidlo aj na súkromné účely vrátane dovoleniek, musí vopred čo najpresnejšie stanoviť pravidlá využívania vozidla, aby zamestnanec vedel, za čo je zodpovedný,“ upozorňuje Ladislava Pozdechová, vedúca účtovného oddelenia Business Lease Slovakia.

Foto: Ingimage

Aké benefity prináša pre zamestnanca využitie služobného vozidla na dovolenke a aké zásady musí dodržať?

1. Zdaňuje si výhodnejšie
Vďaka novej právnej úprave je v súčasnosti zdaňovanie nepeňažného príjmu, kam patrí aj využívania firemného vozidla na súkromné účely vrátane dovoleniek, upravené v prospech zamestnanca. Zamestnanec tak už neodvádza daňovému úradu mesačne 1 % zo vstupnej ceny vozidla po celý čas používania auta vo firme, ale sa zohľadňuje amortizácia vozidla.

V praxi to znamená, že ak je vozidlo zaradené do užívania prvý rok, daň sa vypočíta z jedného percenta zo vstupnej ceny vozidla. Napríklad pri obstarávacej cene 20 000 eur s DPH je to 38 eur, keďže 1% z ceny je 200 eur a zamestnanec platí daň z príjmu 19% z tejto sumy.

„No ak je už v užívaní dva a viac rokov, zdaňuje sa v nasledujúcich siedmich rokoch 1% zo vstupnej ceny každoročne zníženej o 12,5%,“ hovorí Ladislava Pozdechová. Zdaňuje sa pritom vždy k prvému dňu príslušného kalendárneho roka za každý aj začatý kalendárny mesiac jeho poskytnutia na používanie na služobné a súkromné účely.

V prípade technického vylepšenia auta v daných rokoch sa pri výpočte nepeňažného príjmu vstupná cena vozidla zvýši o sumu vylepšenia. „Ak ide o prenajaté vozidlo napríklad formou operatívneho lízingu, vychádza sa z obstarávacej ceny u pôvodného vlastníka, teda u lízingovej spoločnosti,“ dodáva Pozdechová.

Foto: Ingimage

2. Kto platí kilometre

Obdobne jasno by ste od začiatku užívania firemného vozidla na súkromné účely mali mať aj v tom, ktoré kilometre si budete ako zamestnanec platiť vy a ktoré pôjdu do nákladov firmy. Aj preto je dôležité viesť knihu jázd, kde budú súkromné aj služobné kilometre jasne oddelené.

Ak nie je dohodnuté inak, súkromné kilometre si platí zamestnanec. Obvykle sú strhávané pozadu z jeho príjmu. Ak si však firma nenárokuje preplatenie súkromných kilometrov, tieto predstavujú ďalší benefit pre zamestnancov. Zdanené musia byť ako iný nepeňažný príjem zamestnanca.

Foto: Ingimage

3. Uľahčite si tankovanie

Ak firma využíva palivové karty na tankovanie, môže tento benefit rovnako využívať počas dovolenky na firemnom aute aj zamestnanec. Výhodou je, ak má firma možnosť využívať širšiu sieť čerpacích staníc, teda má zmluvu minimálne s dvomi partnermi, a zamestnanec tak môže bezhotovostne čerpať palivo. „Táto výhoda sa prejavuje napríklad pri operatívnom lízingu, kde má lízingová spoločnosť z dôvodu veľkosti vozidlového parku zmluvu s viacerými partnermi a klient a teda aj jeho zamestnanci tak môžu využívať dané výhody,“ hovorí Pozdechová. Ak si zamestnanec súkromné kilometre platí, sú mu rovnako strhávané pozadu z jeho príjmu, preto je nevyhnutné viesť si knihu jázd.

Foto: Ingimage

4. Väčšie auto: Aj to sa dá

Ak síce služobné auto využívate aj na súkromné účely, no vaša rodina je početnejšia a na dovolenku by vám veľkostne vaše vozidlo nestačilo, v istých prípadoch sa dá požiadať o prenájom iného auta aj cez firmu.

„Ak firma využíva operatívny lízing, alebo správu vozidlového parku, alebo má rámcovú zmluvu o poskytovaní mobility, môže požiadať aj o krátkodobý či ultrakrátkodobý prenájom auta podľa vlastných potrieb,“ vysvetľuje Pozdechová.

Výhod je viacero. Tou hlavnou, dokonca aj v porovnaní s klasickou auto požičovňou, je, že dané vozidlo si užívate skutočne 24 hodín denne, vrátane plnej starostlivosti a odbúraní administratívy.

Okrem toho, ďalšou výhodou nesporne je, že už aj pri mesačných prenájmoch napríklad môžete využívať palivové karty. „Okrem toho, v prípade akýchkoľvek potrieb mobility kontaktujete len jedného partnera,“ dodáva.

V rámci krátkodobého či ultrakrátkodobého prenájmu pritom môže firma pre zamestnanca požiadať auto podľa jeho potrieb, dokonca nielen veľkostne, ale aj vybavením, najmä pokiaľ ide o detskú autosedačku.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár