Výtvarná súťaž s Bezpečnou škôlkou

admin 0

Spoločnosť Goodyear Dunlop Tires Slovakia je vďaka najnovším inovačným technológiám a materiálom preslávená svojím zodpovedným prístupom k bezpečnosti vodičov. V roku 2008 sa rozhodla podporiť bezpečnosť ešte viac a zamerať sa hlavne na najmenších a najohrozenejších účastníkov cestnej premávky- deti z materských škôl.

Najväčším nebezpečenstvom pre deti je  nedostatočná informovanosť o cestnej premávke, z ktorej vyplývajú  pravidlá a povinnosti pre účastníkov cestnej dopravy. Jedným z nástrojov, ktorý môže účinne riešiť celý rad  príčin dopravných nehôd detí je prevencia  a osveta prostredníctvom  dopravnej výchovy, zameranej na deti už v materských školách.

„V posledných rokoch sa osvedčenou pomôckou v rámci dopravnej výchovy  stalo používanie  reflexných viest. Používanie viest u detí vyvoláva záujem o problematiku a chovanie sa v rámci cestnej komunikácie. Deti  vďaka nim  pochopia rozdiely  medzi pohybom v cestnej premávke a na ihrisku, alebo v parku,“ uviedla Katarína Ardová Marketing & PR koordinátorka spoločnosti Goodyear Dunlop Tires.

V súčasnej dobe beží výtvarná súťaž „OBUJTE SA DO VÝTVARNEJ SÚŤAŽE S BEZPEČNOU ŠKÔLKOU“

v rámci projektu „ Goodyear- Bezpečná škôlka“. Školky súťažia o divadelné predstavenie s tematikou dopravnej výchovy a ďalšie zaujímavé ceny.

Projekt Goodyear Bezpečná škôlka sa v tomto roku rozširuje o ďalšiu aktivitu, ktorou je divadelná roadshow v českých a v slovenských materských školách. Divadelný súbor Úsmev vystúpi vo vybraných škôlkach s rozprávkou Gašparkova dopravná výchova, ktorá zábavnou formou oboznamuje deti so základnými dopravnými značkami a pravidlami správania sa v cestnej premávke.

Teraz vám prinášame jedinečnú príležitosť súťažiť

o jedno z týchto rozprávkových predstavení, ktoré privezie divadlo Úsmev priamo do vašej škôlky. Pripravené sú aj ďalšie ceny v podobe knižiek Rozprávky o dopravných značkách či pracovných zošitov s tematikou dopravnej výchovy!

Podmienkou súťaže je čo najkreatívnejšie výtvarne stvárniť (namaľovať, vymodelovať, vyrobiť  a pod.) logo projektu – okrídlenú topánočku Goodyear Bezpečná škôlka (viď obrázok).

Svoje príspevky (vždy jeden obrázok/výrobok za škôlku!) nám zašlite najneskôr do 15.9.2012 na adresu:

Kontakt:
Goodyear súťaž
P.O.BOX 32
840 11 Bratislava 411

Porota vyberie víťazné obrázky, ktoré budú umiestnené na webových stránkach Bezpečnej škôlky a na stránkach projektu na sociálnej sieti Facebook. Súťaže sa môžu zúčastniť len škôlky zapojené do projektu Goodyear – Bezpečná škôlka.

Pokiaľ Vaša materská škola ešte nie je do projektu zaregistrovaná, neváhajte a prihláste ju  – formulár nájdete na www.bezpecnaskolka.sk, ikona registrácia. Zaslaním príspevku do súťaže dáva daná materská škola súhlas na bezplatné uverejnenie, prípadne na jej ďalšie použitie v rámci propagácie tohto projektu.

A o čo sa v súťaži hrá?

  • 10x  rozprávkové predstavenie Gašparkova dopravná výchova zahrané vo vašej materskej škole
  •  5x   súprava desiatich pracovných zošitov „Bav sa s Bezpečnou škôlkou“, vďaka ktorým si deti

        precvičia základy bezpečného pohybu v rámci cestnej premávky

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár