Kupujete nové auto na firmu?

Slávka Boldocká 1

Zmeny, ktoré potrebujete vedieť pri kúpe nového auta na firmu v tomto roku. Zmeny sa dotknú aj firiem, ktoré si obstarávajú vozidlá na operatívny lízing. 

Foto: Ingimage.com

Nové auto vo firme – čo vás čaká tento rok?

Kupujete či obstarávate si do firmy nové vozidlá? Tento rok vás čaká viacero zmien.

„Od 1. februára sa napríklad zmenila výška registračných poplatkov. V rámci nich sa už odzrkadľuje nielen výkon motora, ale aj jeho vek. Ďalšou zmenou, či skôr novinkou je zas zvýhodnenie záujemcov o obstaranie si elektromobilov,“ podotýka k zmenám Ladislava Pozdechová, vedúca účtovného oddelenia spoločnosti Business Lease Slovakia.

Zmeny sa dotknú aj firiem, ktoré si obstarávajú vozidlá na operatívny lízing. „Napríklad zvýhodnenie pri obstaraní elektromobilu sa prejaví aj na výške platieb pri operatívnom lízingu,“ konštatuje.

Zmeny sa týkajú aj rodín s viacerými deťmi. Prečítajte si: Rodiny budú mať od februára lacnejšie autá

Foto: Ingimage.com

 

Registračné poplatky

Od 1. februára tohto roka sa zmenila výška registračných poplatkov za prihlásenie nového vozidla.

„Pri výpočte výšky registračného poplatku sa po novom zohľadňuje nielen výkon motora v kilowattoch, ale aj vek vozidla, teda čas, ktorý uplynul od prvej registrácie automobilu,“ vysvetľuje Peter Kundlák, technický riaditeľ Business Lease Slovakia.

Registračný poplatok sa pritom bude platiť pri každom zápise vozidla do evidencie, teda aj pri prepise, pričom jeho minimálna výška ostáva na sume 33 eur.

„Oproti pôvodnej výške týchto poplatkov sa sadzby pre motorové vozidlá, ktorých výkon je nižší ako 202 kilowattov znížili približne na polovicu, avšak pri kúpe automobilu s vyšším výkonom ako 202 kilowattov, si kupujúci za registráciu výrazne priplatí,“ podotýka. Odhlásenie motorového vozidla z evidencie zostáva bez poplatku.

„V prípade vozidiel na operatívny lízing je registračný poplatok súčasťou splátky vozidla, preto má jeho výška vplyv na výšku mesačnej platby operatívneho lízingu,“ podotýka Peter Kundlák.

Hoci novšie a výkonnejšie vozidlá majú vyšší registračný poplatok, v prípade ekologických vozidiel je registračný poplatok výhodnejší.

Napríklad elektromobil má len základný registračný poplatok 33 eur, v prípade vozidiel na hybridný pohon sa platí nie podľa celkového výkonu spaľovacieho a elektromotora ale len podľa výkonu spaľovacieho motora.

Ako sa počíta vekový koeficient (výška registračného poplatku vyplýva zo súčinu výkonu motora a vekového koeficientu).

Prvá evidencia :

 • Do 2 rokov 0,68
 • Do 4 rokov 0,46
 • Do 6 rokov 0,32
 • Do 8 rokov 0,23
 • Do 10 rokov 0,16
 • Do 12 rokov 0,12
 • Do 13 rokov 0,10
 • Do 14 rokov 0,09
 • Do 15 rokov 0,08
 • Do 16 rokov 0,07
 • Nad 16 rokov 0,06
Foto: Ingimage.com

 

Dotácia na elektromobily

Obdobne pri obstaraní si ekologického vozidla do vozidlového parku ponúka vláda od tohto roku aj dotáciu – či už na elektromobily alebo hybridy.

Od januára máte aj pre firmu možnosť získať dotáciu 5000 eur pri obstaraní elektromobilu a 3000 eur pri obstaraní hybridu, čo robí elektromobil aj hybrid cenovo prijateľným v porovnaní s obstaraním vozidla na spaľovací pohon.

Náklady na elektromobilitu sa výrazne znížia aj pri operatívnom lízingu. „V prípade operatívneho lízingu nie je potrebná vysoká vstupná investícia. Ponuku operatívneho lízingu pre elektromobil pritom vieme nastaviť rovnako cenovo výhodne ako klasické vozidlá, a zabezpečiť prístup k nabíjacej infraštruktúre. V rámci fixnej uzatvorenej kalkulácie dokážeme garantovať zostatkovú hodnotu elektromobilu po ukončení prenájmu. Dotácia náklady na prevádzku elektromobilu ešte zníži,“ vysvetľuje Pozdechová.

Nižšie emisie?

Nižšia cestná daň Obdobne v prípade novších a ekologickejších vozidiel s nižšími emisiami platí aj nižšia cestná daň. „Zákon o dani z motorových vozidiel z roku 2016 nielen zjednotil sadzby dane pre jednotlivé typy vozidiel na celom území Slovenska bez ohľadu na kraj, ale zaviedol aj variabilnú ročnú sadzbu dane podľa veku vozidla a výšky emisií. Tá opäť zvýhodňuje novšie a ekologickejšie vozidlá,“ podotýka Pozdechová.

Vyššie percento zníženia ročnej sadzby dane totiž prináša aj väčšie úspory na dani. „V prípade financovania vozidiel na operatívny lízing, kde sa obmieňajú autá obvykle po troch rokoch, sa podnikateľovi premieta nižšia daň aj do nižších platieb operatívneho lízingu,“ vysvetľuje Pozdechová.

V praxi to znamená, že ak ste si obstarali a registrovali nové vozidlo vlani, tak už za vlaňajší, ako aj tento a nasledujúci rok sa vám sadzba dane znižuje o 25 % a v štvrtom až šiestom roku o 20 %.

„V prípade hybridných vozidiel a vozidiel na plynový a vodíkový pohon si podnikateľ sadzbu zníži navyše ešte o 50 % a v prípade vozidiel, ktorých jediným zdrojom je elektrina, je sadzba dane nulová,“ spresňuje Pozdechová.

S pribúdajúcim vekom auta sa však sadzba zvyšuje. Ak máte vozidlo v majetku, po jeho siedmom roku veku vás čaká zníženie sadzby už len o 15 % a pri 10 až 13-ročných vozidlách je sadzba najskôr stopercentná a neskôr sa začne zvyšovať.

V prípade operatívneho lízingu ako nájomca neplatíte žiadnu daň, ale nižšia daň sa vám automaticky premieta do nižších mesačných platieb operatívneho lízingu.

Foto: Ingimage.com

 

Ročná sadzba cestnej dane a vek vozidla (od jeho prvej registrácii) od januára 2015

1- až 3-ročné vozidlo (36 kalendárnych mesiacov): sadzba nižšia o 25 %

4- až 6-ročné vozidlo: sadzba nižšia o 20 %

7- až 10-ročné vozidlo: sadzba nižšia o 15 %

11- až 13-ročné vozidlo: sadzba 100 % s následným zvyšovaním

Pre hybridné vozidlá sa sadzba dane navyše zníži o 50 %

Daňová povinnosť vzniká daňovníkovi prvým dňom mesiaca, kedy sa vozidlo použilo na podnikanie, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k zmene držiteľa vozidla, vyradeniu vozidla z evidencie, ukončeniu podnikania alebo zániku daňovníka.

Zdroj: zákon o Dani z motorových vozidiel

Odpisujete rovnomerne

Aj pre tento rok platí, že ak máte vo vlastníctve osobné vozidlá a používate ich pri podnikaní, z majetku ich odpisujete rovnomerne počas štyroch rokov.

To platí aj pre vozidlá nadobudnuté formou finančného lízingu, ktorý trvá menej ako štyri roky.

Vozidlá zaraďujete do prvej odpisovej skupiny a odpisy začnú plynúť prvým mesiacom zaradenia do majetku. Pozor však na odpisy drahších vozidiel.

„V prípade vlastného vozidla, ako aj pri vozidle obstaranom prostredníctvom finančného lízingu, je potrebné zamerať pozornosť na výšku daňovej uznateľnosti odpisov pri drahších autách,“ pripomína Pozdechová.

V oboch prípadoch je limitom hranica obstarávacej hodnoty vozidla 48-tisíc eur v závislosti od výšky dosiahnutého daňového základu.

Pri obstaraní vozidla na operatívny lízing platí, že limit daňovo uznateľnej výšky ročného nájmu je maximálne 14 400 eur v závislosti od výšky dosiahnutého daňového základu, pričom súčasťou základu dane sa stane po jeho zaplatení.

„Limit sa však týka len finančnej časti platby operatívneho lízingu, nie služieb. Tým, že vozidlo obstarané formou operatívneho lízingu zostáva v majetku prenajímateľa, podnikateľ vozidlo neodpisuje,“ vysvetľuje Ladislava Pozdechová z Business Lease Slovakia.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Komentáre k článku

 1. No nekupujem sice na firmu, iba pre seba a pre mojde dve deti, ale aj tak by som prijala radu ake auto vybrat, take rodinnejsie, aby sa mi tam pekne 2 sedacky zisli Rolleyes

Pridaj komentár