Čo vám poisťovňa preplatí a čo nie?

Slávka Boldocká 0

Krúpy, záplavy, pád stromu na cestu, či stret so zverou vedia narobiť poriadne škody na aute. Nie vždy ich poisťovňa preplatí. Pozrite sa, na čo si dať pozor. 

Výdatné lejaky, krupobitie, ale aj pád stromu na cestu či stret s lesnou zverou vedia narobiť poriadne škody na vozidle.

Povinné zmluvné poistenie často stačiť nebude

„Povinné zmluvné poistenie kryje len škody spôsobené vašim vozidlom počas prevádzky inej strane,“ upozorňuje Peter Kundlák, technický riaditeľ Business Lease Slovakia. V takýchto prípadoch sa oplatí havarijné poistenie, prípadne pripoistenie.

Čo poistka kryje

Havarijné poistenie pomáha finančne zvládnuť následky poistnej udalosti, ako napríklad škody spôsobené záplavami, pádom stromu, stretom so zverou, prasknutím čelného skla, krádežou vozidla alebo jeho časti, vandalizmom a podobne.

Havarijná poistka však obvykle nekryje celú škodu a vyžaduje spoluúčasť. Výška spoluúčasti sa odvíja od ceny poistky. „Čím je vyššia cena poistky, tým je spoluúčasť nižšia, až nulová,“ podotýka Peter Kundlák. Ako vyplýva zo štatistík Business Lease Slovakia, medzi firmami je najčastejšie využívanou spoluúčasť 5 percent,  minimálne 165  eur.

Najlacnejšie poistenie je so spoluúčasťou 10 %,minimálne 330  eur.

Pred uzavretím poistky si však zistite aj promptnosť reakcie poisťovne pri poistnej udalosti a jej asistenčné služby, čo oceníte, ak k poistnej udalosti dôjde mimo domova. V prípade využívania  operatívneho lízingu je situácia jednoduchšia. „Napríklad Business Lease poskytuje v prípade potreby a vlastné asistenčné služby vodičovi, teda cestnú asistenciu, odtiahnutie jeho vozidla alebo náhradné vozidlo. A to nonstop, aj počas sviatkov, na Slovensku aj v Európe,“ konštatuje Peter Kundlák.

Ako postupovať pri nehode

Aby poisťovňa škodu preplatila, priebeh poistnej udalosti riadne zdokumentujte, a to bez ohľadu, či privoláte políciu alebo nie. Privolajte ju vždy, ak si nie ste istý výškou škody, určením vinníka, alebo k škode došlo na služobnom aute. „Poisťovňa poskytuje poistné plnenie bez ohľadu na to, či k poistnej udalosti došlo na súkromnom alebo firemnom aute,“ vysvetľuje Peter Kundlák.

Čo zaujíma poisťovňu? 

Poisťovňu hlavne zaujíma, ako k nehode došlo a či ste nešli vedome do rizika, prípadne či sa na danú poistnú udalosť vzťahuje poistné krytie.

„Pri využívaní vozidiel na operatívny lízing vodičov inštruujeme, aby zavolali políciu vždy, keď je predpokladaná škoda vyššia ako 4 000 eur. Prípadne aj v prípadoch, ak ju nevedia odhadnúť alebo vodičovi spôsobil škodu niekto iný,“ dodáva.

Hoci sa poistka vzťahuje aj na krádež vozidla či jeho časti, v prípade krádeže vecí vo vozidle platí, že vám škodu poisťovňa preplatí len vtedy, ak došlo k škodám na veciach a prístrojoch pevne spojených s vozidlom, či ku krádeži vecí z batožinového priestoru vozidla, teda neboli voľne pohodené a viditeľné.

Čomu sa vyhnite

Pozor na krátenie či odmietnutie poistného plnenia. Poisťovňa tak môže urobiť, ak ste jazdu neprispôsobili podmienkam. Teda ste išli do rizika, napríklad ste autom prekonávali zaplavený terén, prekážky v podobe popadaných stromov a podobne.

K výlukám patrí aj vedenia vozidla osobou bez vodičského preukazu či s požitím alkoholu alebo škody vzniknuté pri súťažiach a pretekoch. Ak ste dostali defekt, no k inej škode na vozidle nedošlo, oprava sa vám z havarijnej poistky nepreplatí.

Ako si vypočítate poistné plnenie

Havarijné poistenie sa uzatvára na cenníkovú cenu vozidla bez zliav. Pri totálnej škode vozidla – či už krádeži alebo havárii, kde je nerentabilné vozidlo opravovať, poisťovňa poskytuje plnenie len do výšky trhovej ceny auta. Tá je zvyčajne nižšia, než účtovná zostatková hodnota vozidla v čase poistnej udalosti. Klient poisťovne tak znáša rozdiel.

„Môže ísť aj o tisícky eur. Preto napríklad pri operatívnom lízingu kryje finančnú stratu, teda rozdiel medzi účtovnou zostatkovou hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti a trhovou cenou auta, poistenie GAP lease. Business Lease ho dáva automaticky k havarijnému poisteniu,“ hovorí Peter Kundlák.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár