Bezpečnostné zásady pre deti (význam reflexných viest)

Goodyear Dunlop Tires 1

Denne sme nepretržite účastníkmi cestnej premávky – buď ako vodiči, chodci, cyklisti, cestujúci v dopravnom prostriedku. Doprava prináša nielen pozitívne, ale žiaľ aj negatívne stránky, ako sú napríklad dopravné nehody. Preto sa nikto z nás nemôže spoliehať na šťastie či náhodu, že nikdy sa nestane účastníkom dopravnej nehody.
Jednou z možností, ako pozitívne vplývať a pôsobiť na ľudí, ktorí sú účastníkmi cestnej premávky je okrem vydávania rôznych predpisov, riadenia dopravy svetelnou signalizáciou, autoškôl, prevencie aj dopravná výchova.

Základnou zložkou dopravnej výchovy sú školy, v ktorých deti prostredníctvom školskej dopravnej výchovy získavajú základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách.  Preto výučba dopravnej výchovy na školách je predpokladom pre bezpečnejšie správanie sa detí v cestnej premávke. Teoretická a zároveň aj praktická príprava žiakov sú dobrým základom pre bezpečný každodenný pohyb detí v okolí ciest. Najvhodnejšie miesto, kde si deti môžu vyskúšať svoje vedomosti v praxi sú detské dopravné ihriská.

Praktický výcvik na detských dopravných ihriskách umožňuje deťom uplatniť poznatky a zručnosti, ktoré získali počas vyučovania. Z analýz nehôd zavinených deťmi vyplýva najmä:

 • nízka znalosť cestnej premávky
 • nedostatočná dopravná disciplína
 • nedostatočné si uvedomenie dôsledkov dopravných nehôd.

Pre lepšiu viditeľnosť na cestách je vhodné používať reflexné oblečenie, vesty alebo  prvky na oblečení. Spoločnosť Goodyear Dunlop Tires už tretí rok organizuje projekt: „Goodyear – Bezpečná škôlka“ a deťom rozdáva reflexné vestičky, aby boli viditeľné a v bezpečí na cestách.

Zamysleli ste sa niekedy kde všade používame reflexné doplnky a oblečenie?

 • Reflexne vesty sa používajú ako výbava motorových vozidiel s cieľom zníženia nehôd. Vodiči sú viditeľní na ceste najmä pri poruchách vozidla a dopravných nehodách. Zvyčajne takéto prehliadnutie najmä na diaľniciach  končia smrťou.
 • Reflexné vesty alebo reflexné doplnky sa  používa najmä pri práci a zdržiavaní sa na vozovke, alebo jej blízkosti, kde sa za bežnej situácie nezdržiavate.
 • Reflexné oblečenie sa využíva na stavbách a pri prácach s ťažkou technikou
 • Pri bicyklovaní je nutné mať okrem prilby aj reflexný prvok na oblečení, alebo priamo  vestu (bundu) v žiarivých farbách.
 • Skupiny detí sú ľahko rozpoznateľné v cestnej doprave v svietiacich vestičkách. Vodiči ich skôr zaregistrujú a automaticky spomalia.
 • Pri ceste do školy sú dôležitým prvkom výbavy školáka aj reflexné prvky na oblečení a školskej taške.
 • Po zotmení je tiež dôležité, aby sme  mali reflexné označenie na oblečení. Vodiči nás skôr spozorujú a predídeme nešťastiu na cestách, keď vodič neskoro zbadá ďalšiu osobu na ceste.

Tipy pre rodičov:

 • Vysvetlite, názorne – hrou, kreslením apo., svojim deťom, prečo je dôležité dávať si na ceste pozor
 • Podnieťte u detí záujem o bezpečnosť/nosenie vestičky napríklad tým, že si spolu s ním zostavíte „zošítok bezpečných pravidiel“, ktorý bude dieťa nosiť so sebou a ukáže ho i kamarátom
 • Aktívne sa zaujímajte o to, do akej miery je téma bezpečnosti detí na cestách komunikovaná v ich škole, družine
 • Urobte si čas na to, že v reálnej premávke dieťaťu vysvetlíte, čo sa na ceste deje, kto sa správa príkladne, resp. kto urobil chybu – ako ju napraviť, predchádzať jej
 • Dovoľte svojmu dieťaťu, nech vás – napríklad počas jazdy autom, alebo prechádzke po meste – hodnotí ako vodiča, alebo chodca
 • Spojením týchto aktivít si dieťa prirodzene osvojí návyky a nezabúdajte, že by ste mu mali byť vo svojom správaní PRÍKLADOM.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (6 hlasov, priemerne: 4,00 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

Pridaj komentár