Za zlé návyky mladých vodičov môžu ich rodičia

ts 0

Z prieskumu medzi inštruktormi autoškôl, ktoré prebehli naprieč celou Európou, vyplýva, že mladí ľudia získavajú od svojich rodičov zlé návyky a dôsledkom toho jazdia nezodpovedne.

Podľa výskumu realizovaného výrobcom pneumatík spoločnosťou Goodyear EMEA (oblasť Európa, Stredný východ a Afrika) a Európskou asociáciou autoškôl zlé návyky svojim deťom najčastejšie odovzdávajú rodičia v Taliansku, Francúzsku, Rakúsku a v Španielsku. Najmenšie problémy majú v Poľsku, Švajčiarsku a v Českej republike.

64 % inštruktorov z celej Európy si myslí, že mladí vodiči si osvojujú zlé návyky tým, že dlhodobo sledujú svojich rodičov pri šoférovaní. V Českej republike sa k tomuto názoru prikláňa iba 55 % inštruktorov.

Ďalším dôvodom, prečo sa mladí ľudia správajú za volantom nezodpovedne, je podľa inštruktorov tlak zo strany vrstovníkov (51 %). Aj v Turecku a v Južnej Afrike si takmer tri štvrtiny inštruktorov myslí, že zlé zvyky rodičov majú vplyv na ich deti. Len Rusko je výnimkou – ruskí inštruktori sa domnievajú, že väčšina rodičov (72 %) je pre svoje deti dobrým vzorom.

Napriek odborným znalostiam a povereniu učiť svojich žiakov jazdiť bezpečne sú európski inštruktori realistickí. 28 % z nich si myslí, že zlé návyky študentov ovplyvňujú viac ich vrstovníci ako inštruktori.

Michel Rzonzef, viceprezident spoločnosti Goodyear EMEA pre divíziu osobných pneumatík, zhodnotil výsledky výskumu takto: “Napriek tomu, že nič nenahradí kvalitných a skúsených inštruktorov, tieto výsledky ukazujú, že vštepovanie bezpečného správania sa za volantom musí začínať doma, a to už od veľmi útleho veku.”

John Lepine, generálny riaditeľ Európskej asociácie autoškôl dodal: “Tieto výsledky len potvrdzujú, ako mladí ľudia veľmi potrebujú správne vzory pri šoférovaní. Vôbec ma neprekvapuje, že mladí sú ľahko ovplyvniteľní, či už negatívne alebo pozitívne. Veríme, že keď si viac rodičov uvedomí, ako veľmi ich zvyky ovplyvňujú deti, budeme mať bezpečnejšie cesty a zodpovednejších mladých vodičov.” 

Rodičia budú hrať dôležitú úlohu

Napriek tomu, že najlepšia cesta, ako z detí vychovať bezpečných vodičov, je dobré byť im dobrým príkladom. Inštruktori spomínajú ešte ďalšie spôsoby, ktorými rodičia môžu deťom vštepiť zásady bezpečnosti pri riadení auta. Mali by s deťmi hovoriť o bezpečnosti a všeobecne sa aktívnejšie podieľať na ich výučbe.

Názory inštruktorov, ako môžu rodičia pomôcť deťom k bezpečnej jazde za volantom:

Firemným záväzkom spoločnosti Goodyear je osveta v oblasti bezpečnej jazdy.

Spoločnosť Goodyear je popredným výrobcom inovatívnych pneumatík s pokrokovými technológiami, ktoré môžu motoristom pomôcť jazdiť bezpečne, bez ohľadu na podmienky, ktorým môžu byť vystavení.

Michel Rzonzef zo spoločnosti Goodyear konštatuje: “Inštruktori autoškôl majú unikátny náhľad na to, čo funguje v oblasti ovplyvňovania mladých vodičov – veľmi ťažko dosiahnuteľnej skupiny. Každý rok sa vydávajú značné prostriedky na zvýšenie povedomia a na vzdelávanie v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Pokiaľ budú tieto konkrétne zlepšenia zrealizované, mohli by sa tieto investície, ktoré nám pomôžu zlepšiť bezpečnosť na európskych cestách, zefektívniť.”

“Spoločnosť Goodyear bude tieto výsledky detailne vyhodnocovať, pretože vyvíja ďalšie vzdelávacie materiály a kampane zamerané na bezpečnosť cestnej premávky. Využijeme silu sociálnych médií a odhalíme mladým vodičom možné dopady nebezpečného riadenia vozidla,” dodal.

 ________________________________________________________

O metodike prieskumu 

Prieskum realizovala spoločnosť ReputationInc pre spoločnosť Goodyear EMEA, aby lepšie pochopila postoj inštruktorov autoškôl k povedomiu o bezpečnosti cestnej premávky a poznala názory mladých vodičov. Prieskum zahŕňal 37 otázok a oslovil inštruktorov autoškôl v pätnástich krajinách. V každej krajine sa zistil celkový počet inštruktorov a zodpovedajúca vzorka z každej krajiny vyplnila dotazník. Odpovede na otázky z dotazníkov sa porovnali a posúdili na úrovni jednotlivých krajín, ale i v EU ako celku. V analýze EU boli zahrnuté krajiny: Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Švajčiarsko, Španielsko, Veľká Británia (n = 2 334). ). Pri realizácii celoeurópskej analýzy sa dáta porovnávali podľa veľkosti populácie danej krajiny.

Práca v teréne prebiehala od augusta do septembra roku 2013. Rozhovory prebiehali na internete, v miestnom jazyku danej krajiny. Výsledky prieskumu sú k dispozícii na požiadanie. 

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár