Prichádza čas zaplatiť daň z motorového vozidla. Čo o nej musíte vedieť?

Marcela Beňová 0

Už za pár dní vyprší podnikateľom a firmám, ktoré pri práci využívajú firemné vozidlo, termín, do ktorého majú povinnosť podať daňové priznanie.

Súčasťou tejto povinnosti je aj zaplatenie dane. Koho sa daň z motorového vozidla týka a čo o nej musíte vedieť?

shutterstock

Povinnosť podať priznanie a zaplatiť daň majú podnikatelia do 31. januára 2019. Po tomto termíne im zo zákona hrozí pokuta. Vydokladovať musia všetky na podnikanie využívané vozidlá bez ohľadu na to, či ich využívali na Slovensku, alebo zahraničí.

Táto povinnosť sa týka každej slovenskej firmy alebo domáceho podnikateľa. A koho sa povinnosť platenia týka?

„Povinnosť zaplatiť daň má ten, kto je ako držiteľ zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla,“ vysvetľuje Ladislava Pozdechová, vedúca účtovného oddelenia Business Lease Slovakia, ktorá je poskytovateľom komplexnej mobility a operatívneho lízingu. 

Platím aj ja?

Daňové priznanie podáva a daň platí ten, kto je v osvedčení o evidencii vozidla zapísaný ako držiteľ. To však pri firemnom vozidle nemusí byť len majiteľ firmy.

Napríklad v prípade, že podnikateľ či firma má vozidlo len prenajaté cez operatívny lízing, daňové priznanie nepodávajú oni, ale samotná lízingová spoločnosť.

Tá auto len prenajíma, ale zostáva jeho vlastníkom. Takže je aj jej úlohou, aby zaplatila za vozidlo daň. Pozor, nastať môže aj opačný prípad.

Ak má lízingová spoločnosť na starosti len správu áut a držiteľom vozidiel je firma či podnikateľ, musia zaplatiť daň oni. Čo v prípade, ak ste vozidlo zakúpili na lízing?

Aj v tomto prípade platíte vy, nie lízingová spoločnosť. A to napriek tomu, že vozidlo máte stále len ako nájomca. Rozhodujúcou informáciou zostáva meno v technickom preukaze.

Za aké vozidlá sa odvádza daň?

Daň sa vzťahuje na všetky vozidlá, ktoré firma alebo podnikateľ využívali počas uplynulého daňového obdobia či už doma na Slovensku alebo v zahraničí.

Nezabúdajte, že zaplatiť musíte aj za súkromné vozidlo, ktorým ste napríklad poslali zamestnanca na služobnú cestu. Daň sa v tomto prípade odvádza za počet dní, počas ktorých bolo vozidlo využívané na pracovné účely. 

Kedy a ako musíte daň uhradiť

Na zaplatenie dane už máte pomerne málo času – do 31. januára. Inak vám úradník automaticky uloží pokutu, ktorú stanovil zákon.

Obávate sa, či ste daň vypočítali správne?

„Dátum zaplatenia dane sa určuje podľa dátumu odpísania platby na bankovom výpise.

Ak daň podnikateľ nevypočíta správne, ešte vždy má šancu podať dodatočné či opravné daňové priznanie podľa toho, či sa pri výpočte výšky dane pomýlil do lehoty podania, alebo po lehote,“ vysvetľuje Ladislava Pozdechová. 

Pozor si treba dávať na papierové podania platcov DPH, na ktoré daňový úrad neprihliada. Nezabudnite, že čas máte len do 23:59 31. januára.

Pokiaľ vám vznikne povinnosť a musíte zaplatiť štvrťročné alebo mesačné preddavky, platíte ich tam, kde podávate aj daňové priznanie.

Čo potrebujete vedieť o sadzbe dane?

Legislatíva určuje, že sadzba dane je rovnaká v každom kraji, v ktorom auto využívate. Rozdiely vznikajú podľa toho, aké je vozidlo staré a podľa emisií.

Sadzba sa vypočítava od prvého dňa registrácie vozidla. Samozrejme, výhodnejšia je pri novších a ekologickejších vozidlách. Čím nižšia bude sadzba dane, o to viac ušetríte aj vy.

V tomto prípade môže byť výhodnejšie vyžívať autá cez operatívny lízing. Ako vysvetľuje Ladislava Povzdechová, spoločnosť zvykne autá po troch či štyroch rokoch obmieňať, čo sa odrazí aj na nižšej dani a nižších platbách do operatívneho lízingu.

Výrazné šetrenie môžu firmy a podnikatelia pocítiť pri využívaní hybridných vozidiel alebo automobiloch na vodíkový či plynový pohon. Tu môže ušetriť podnikateľ až polovicu nákladov. Pri autách s elektrickým pohonom sa sadzba dane dostáva na nulu.

Čím je auto staršie, tým bude sadzba dane stúpať. Pri desať až trinásťročných autách sa pripravte na rovných sto percent, s pribúdajúcim vekom sa bude toto číslo ešte zvyšovať.

Čo ak ste pri výpočte dane urobili chybu?

Môže sa stať, že pri vypočítaní dane urobíte chybu. Napríklad ak ste nesprávne stanovili sadzbu dane, pomýlili ste sa pri určovaní, ako dlho vozidlo používate, alebo opomeniete niektoré vozidlo, ktoré pri podnikaní využívate.

V takom prípade môžete do 31. januára podať opravné daňové priznanie. Vtedy môžete žiadať o vrátenie preplatku, či naopak zažiadať, aby vám nedoplatok prirátali k inej daňovej povinnosti. 

Zistili ste chybu v spočítavaní dane po lehote? Podajte dodatočné daňové priznanie. Rozhodne tak urobte vždy, ak mala byť daň vyššia ako tá, ktorú ste uhradili v riadnom zdaňovacom období.

Dodatočné daňové priznanie môžete podať aj v prípade, ak mala byť daň, ktorú ste mali uhradiť, nižšia.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár