Nabúra vás divá sviňa. Kto zaplatí škodu?

Slávka Boldocká 0

Vbehla vám pod kolesá počas jazdy autom zver a spôsobila škodu na vozidle či úraz posádke? Alebo ste si našli prehryzené káble?

Práve jeseň a chladnejšie počasie si vyžadujú od vodičov ostražitosť. Aký postup dodržať, aby poisťovna škodovú udalosť uznala a kedy máte nárok na poistné plnenie?

Rozdiely v postupe

Poškodenie čelného skla vozidla kamienkom odletujúcim spod kolies cudzieho auta je poistnou udalosťou, za ktorú väčšina poisťovní poskytuje poistné plnenie z havarijného poistenia, a to podľa výšky vašej spoluúčasti. Dokonca bez ohľadu, či vinníka viete zdokumentovať alebo nie.

Ak výška škody nepresahuje 4000 eur, nemusíte privolať ani políciu.

Ak však dôjde k stretu so zverou, ide síce rovnako o poistnú udalosť s obdobným postupom, no len zdokumentovať udalosť nestačí.

„Pri strete so zverou je povinnosťou vodiča vždy privolať aj políciu. A to bez ohľadu na výšku škody a bez ohľadu, či je vozidlo v osobnom vlastníctve, alebo na operatívny lízing. Samozrejme, v prípade operatívneho lízingu už následne preberá komunikovanie s poisťovňou lízingová spoločnosť,” konštatuje Peter Kundlák, technický riaditeľ Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility a trojka v poskytovaní operatívneho lízingu na slovenskom trhu podľa veľkosti vozidlového parku.

Čo kryje poistenie

Havarijné poistenie zahŕňa škody spôsobené na vlastnom vozidle. Ide teda o škodu na aute pri strete s iným účastníkom dopravnej nehody, prípadne s iným predmetom alebo zverou. Patrí sem však aj odcudzenie vozidla či jeho časti, vandalizmus, živelná udalosť, napríklad požiar, výbuch, úder blesku, povodeň, záplavy, zosuv pôdy alebo skál, zrútenie sa nejakého predmetu na auto a podobne. Poistenie platí klientovi na celom území Európy.

Havarijná poistka však obvykle nekryje celú škodu a vyžaduje spoluúčasť. Výška spoluúčasti sa odvíja od ceny poistky. „Čím je vyššia cena poistky, tým je spoluúčasť nižšia, až nulová,“ podotýka Peter Kundlák. Ako dodáva, poisťovňu hlavne zaujíma, ako k nehode došlo a či ste nešli vedome do rizika, prípadne či sa na danú poistnú udalosť vzťahuje poistné krytie.

Pozor na výluky

„Napríklad kým stret so zverou je poistná udalosť, poškodenie elektroinštalácie hlodavcami je momentálne vo väčšine poistných podmienok vylúčené,” upozorňuje Peter Kundlák. Ak vám teda hlodavce prehryzú káble, poisťovňa vám poistné plnenie neposkytne. „Obdobne aj v prípade operatívneho lízingu poškodenie káblov hlodavcami, ktoré  nespadá do poistenia, hradí nájomca,” konštatuje Peter Kundlák.

Ďalšie odmietnutia či krátenia poistného plnenia sa viažu na nesprávnu obsluhu vozidla, poškodenia pneumatík v prípade, že k inej škode na aute nedošlo, vedenia vozidla osobou bez vodičského preukazu alebo pod vplyvom alkoholu, škody spôsobené nasatím vody do spaľovacieho priestoru motora a podobne.

V prípade jazdy cez les či územie označené výstražnou značkou upozorňujúcou na lesnú zver, je potrebné prispôsobiť rýchlosť. Už 80 km/hod. dokáže spôsobiť posádke smrteľný úraz. Obdobne, ak zver zazrieme na ceste, je potrebné znížiť rýchlosť, stlmiť svetlá a radšej ju odplašiť trúbením.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 4,50 z 5)
Loading...

Pridaj komentár