Ford má certifikát za antialergický interiér

TS Ford 1

V roku 2004 získal Ford C-MAX – ako prvý osobný automobil značky Ford – certifikát „Allergy Tested Interior“ (alergiologicky testovaný interiér) od svetovo uznávanej, nezávislej nemeckej skúšobne TÜV Rheinland so sídlom v Kolíne nad Rýnom.

 

V súčasnosti je certifikovaných osem najnovších modelov Ford (Fiesta, Fusion, Focus, C MAX, Kuga, Mondeo, S MAX a Galaxy). V Európe bolo celkovo predaných 4,2 milióna vozidiel Ford s týmto certifikátom. Ford je jediný výrobca automobilov, ktorý celosvetovo spĺňa požiadavky TÜV na zisk certifikátu Allergy Tested Interior.

Súčasťou hodnotiaceho procesu sú rozsiahle, vedecky overiteľné testy prítomnosti škodlivých a alergizujúcich látok. Táto dôkladná procedúra zahŕňa analýzy viac ako 100 materiálov a komponentov.

Pri vývoji alergiologicky neškodného interiéru sa konštruktéri spoločnosti Ford snažia nepoužívať, alebo iba v minimálnej, nevyhnutnej miere používať materiály ako latex, chróm a nikel, ktoré môžu u niektorých ľudí vyvolať alergickú reakciu. Všetky diely, ktoré môžu byť dlhšie v styku s pokožkou, ako napríklad volant, poťahy sedadiel alebo bezpečnostné pásy, sú tiež dermatologicky testované.

Vozidlá Ford sú navyše vybavené vysoko účinnými peľovými filtrami, ktoré zabraňujú vnikaniu alergizujúcich peľov do interiéru, a tým zaručujú vysokú kvalitu vzduchu pre cestujúcich.

„Táto certifikácia je ďalším významným príspevkom k filozofii trvalej udržateľnosti našich produktov a odráža dôraz na detail a kvalitu spracovania aplikovanú vo všetkých najnovších modeloch značky Ford,“ povedal Dr. Wolfgang Schneider, viceprezident spoločnosti Ford of Europe pre právne, vládne a environmentálne záležitosti.

„Vieme, že takéto osvedčenia kvality sú pre našich zákazníkov dôležité – najmä ak vezmeme do úvahy rast výskytu alergií u obyvateľov Európy. Preto budeme naše vozidlá naďalej vyvíjať v súlade s vysokými štandardmi, pokiaľ ide o eliminovanie alergénov.“

 

TÜV

je celosvetovo uznávaná nemecká nezávislá oficiálna testovacia a hodnotiaca organizácia, ktorá kontroluje a overuje dodržiavanie noriem kvality pre priemyselné a spotrebné výrobky. Osvedčenie TÜV je zárukou, že materiály použité v interiéri vozidla boli vybrané tak, aby sa riziko alergických reakcií minimalizovalo na čo najmenšiu možnú úroveň. Výsledky meraní a hodnotenia skúšobne TÜV všetkých vozidiel Ford sú k dispozícii na internetovej stránke www.tuv.com.

Vo februári 2008 získala spoločnosť Ford certifikát kvality aj od európskeho centra nadácie pre výskum alergií (ECARF, www.ecarf.org) so sídlom v Berlíne, čo je ďalší prejav uznania voči jej iniciatíve „allergy-tested interior“.

Materiálový manažment – priorita spoločnosti Ford

Ford má v oblasti manažmentu materiálov a surovín dlhú tradíciu. Už viac ako 20 rokov sa spoločnosť Ford riadi vlastnou normou Restricted Substance Management, ktorá definuje, aké látky sa nemôžu používať v produktoch, pri poskytovaní služieb a v procesoch spoločnosti Ford a v dieloch a materiáloch od subdodávateľov.

Aby bolo možné zvládnuť manažment materiálov v priebehu celého života vozidla, spoločnosť Ford vyvinula komplexný súbor procesov a systémových nástrojov pod názvom Global Materials Management. Tieto procesy a nástroje pomáhajú spoločnosti Ford komunikovať svojim dodávateľom požiadavky na materiály a sledovať používanie týchto materiálov v komponentoch, ktoré vyrábajú.

Spoločnosť Ford navyše zaviedla prísne interné normy pre zvýšenie podielu ekologicky vyhovujúcich materiálov vo svojich produktoch. To zahŕňa zvýšenie miery využívania recyklovaných, obnoviteľných a ľahkých materiálov. Recyklované materiály sú materiály získavané zo spotrebného alebo priemyselného odpadu. Obnoviteľné materiály sa vyrábajú zo surovín rastlinného pôvodu, pričom kľúčovými parametrami pri využívaní týchto materiálov sú získavanie z obnoviteľných zdrojov, ako aj ich technické vlastnosti.

V roku 2002 sa spoločnosť Ford of Europe rozhodla ešte viac orientovať svoj materiálový manažment na zákazníka. V spolupráci s odborníkmi z inštitútu TÜV Rheinland boli prehodnotené potenciálne súvisiace parametre a testovacie postupy zamerané na zisťovanie škodlivých látok a potenciálne alergizujúcich materiálov. Výsledkom je súčasný alergiologický certifikačný proces Allergy Label skúšobne TÜV Rheinland.

Súčasťou certifikačného procesu je:

 • hodnotenie materiálového manažmentu vzhľadom na základné požiadavky na používané materiály,
 • obmedzenia týkajúce sa používania potenciálne škodlivých látok, najmä v prípade materiálov prichádzajúcich do priameho kontaktu s pokožkou,
 • dermatologické testy vzoriek príslušných materiálov,
 • emisné limity týkajúce sa materiálov a komponentov,
 • parametre kvality vzduchu v interiéri,
 • požiadavky na účinnosť peľových filtrov.

S cieľom nadviazať na úspech certifikácie Allergy Label v Európe a kvôli maximalizácii efektívnosti a zavádzania zlepšení v oblasti materiálov spoločnosť Ford vytvorila z rôznych odborníkov globálnu skupinu „Product Action Team“, zameranú na zvyšovanie kvality vzduchu a elimináciu alergénov v interiéri automobilov.

V duchu globálnej stratégie „ONE Ford“ tento tím skúma a vyvíja komplexné metódy a stratégie, ktoré možno globálne použiť pri riešení problémov súvisiacich s kvalitou vzduchu v interiéri automobilu. Spoločnosť Ford do budúcnosti plánuje implementovať porovnateľné špecifikácie vysoko účinnej filtrácie vzduchu pre väčšinu svojich modelov na americkom trhu. Ide o filtre, ktorých úlohou je odstraňovať zo vzduchu peľ a iné alergizujúce čiastočky.

 

Index udržateľnosti výrobkov značky Ford

Materiálový manažment, zahŕňajúci certifikáciu TÜV Allergy Label, je súčasťou revolučného systému hodnotenia udržateľnosti výrobkov spoločnosti Ford of Europe, známeho pod skratkou PSI.

PSI je najkomplexnejší systém v automobilovom priemysle na hodnotenie vplyvu vozidiel na životné prostredie, spoločnosť a ekonomiku. To dokazuje, že spoločnosť Ford je skutočne odhodlaná prevziať na seba rolu lídra pri riešení tejto problematiky.

Spoločnosť Ford sa spolieha na systém PSI, pomocou ktorého sleduje šesť ďalších atribútov výrobkov považovaných za kľúčové parametre udržateľnosti vozidla. Sú to:

 • potenciál vplyvu na globálne otepľovanie počas životnosti (najmä emisie CO2),
 • potenciál vplyvu na kvalitu ovzdušia počas životnosti (iné emisie do ovzdušia),
 • vonkajšia hlučnosť (hluk pri prejazde vozidla),
 • bezpečnosť (cestujúcich a chodcov),
 • prepravná schopnosť (kapacita sedadiel a batožinového priestoru v pomere k rozmerom vozidla),
 • prevádzkové náklady počas životnosti (všetky náklady majiteľa počas prvých troch rokov).

Index PSI poskytuje základ pre neustále zhodnocovanie a zlepšovanie parametrov budúcich modelov vozidiel z hľadiska udržateľnosti.

 

Zdroj: PR Ford

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Komentáre k článku

Pridaj komentár